үндэсний хөтөлбөр

1."Үндэсний түргэн тусламжийн сүлжээ" хөтөлбөр  

Дугаар: 318 2010-12-08 энд дарж татаж авна уу?

2."Амны хөндийн эрүүл мэнд" үндэсний хөтөлбөр  

Дугаар: 150 2006-06-28 энд дарж татаж авна уу?

3.Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг нийгэм, хамт олонд түшиглэн сэргээн засах "Тэгш дүүрэн" хөтөлбөр  

Дугаар: 216 2011-07-01 энд дарж татаж авна уу?

4."Амьдралын буруу хэвшилээс үүдэлтэй өвчнөөс сэргийлэх, хянах" үндэсний хөтөлбөр

 Дугаар: 34 2014-02-07 энд дарж татаж авна уу?

5."Эрүүл мэнд" үндэсний хөтөлбөр

Дугаар: 268 2010-10-13 энд дарж татаж авна уу?

6."Халдварт өвчинтэй тэмцэх " үндэсний хөтөлбөр

Дугаар: 108 2011-04-06 энд дарж татаж авна уу?

7."Эрүүл насжилт, настны эрүүл мэнд" үндэсний хөтөлбөр

Дугаар: 416 2013-12-14 энд дарж татаж авна уу?

8. "Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд" үндэсний хөтөлбөр

Дугаар: 61 20120-29 энд дарж татаж авна уу?

9."Орчны эрүүл мэнд" үндэсний хөтөлбөр

Дугаар: 245 2005-12-14 энд дарж татаж авна уу?

10."Осол гэмтэл, хүчирхийллээс сэргийлэх" үндэсний хөтөлбөр

Дугаар: 279 2009-09-09 энд дарж татаж авна уу?

11. Сэтгэцийн эрүүл мэнд үндэсний хоёр дахь хөтөлбөр

Дугаар: 303 2009-09-30 энд дарж татаж авна уу?

Эрүүл мэндийн салбарт мэдээллийн технологийн талаар мөрдөх журам

Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны

.... тоот тушаалын хавсралт

 

 

Эрүүл мэндийн салбарт мэдээллийн технологийн талаар мөрдөх журам

 

                                               

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

 

Энэхүү журмын зорилго нь эрүүл мэндийн салбарын мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмж, програм хангамжид тавигдах нийтлэг шаардлага, мэдээллийн техник хэрэгсэлд засвар, үйлчилгээ үзүүлэх,  эрүүл мэндийн байгууллага програм хангамж  худалдан авах, гэрээгээр гүйцэтгүүлэх, хүлээн авах, турших, хэрэглэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

 

 

Хоёр. Эрүүл мэндийн салбарын мэдээллийн технологийн

удирдлага зохион байгуулалт

 

2.1.     Эрүүлмэндийнудирдлагынмэдээллийнүйлажиллагаагзохицуулахзөвлөл

 

2.1.1.   Эрүүлмэндийнудирдлагынмэдээллийнүйлажиллагаагзохицуулахзөвлөл ньэрүүл мэндийн салбар дахь мэдээллийн технологийн асуудлаар бодлогын шийдвэр гаргах үүргийг хүлээнэ.

2.1.2.   Зохицуулах зөвлөл нь зөвлөлийн дарга, орлогч дарга, нарийн бичгийн дарга, гишүүдээсбүрдэхбатехникийнажлынхэсэгтэйбайна.

2.1.3.   Зохицуулах зөвлөлийн орлогч дарга дараах чиг үүрэгтэйажиллана.

2.1.3.1.     Зохицуулах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг төлөвлөж, хуралдааны өдрийгтовлох

2.1.3.2.     Зохицуулах зөвлөлийн даргын эзгүйд хурлыг даргалах

Дэлгэрэнгүй...

 

ЗАЙН СУРГАЛТ

 

 

Зочилсон
60
Мэдээллүүд
282
Вэб холбоос
1
Нийтлэлийг үзсэн тоо
97308

Вэб холбоос

2016-11-07