2016.07 эргэн мэдээлэл

Эх хүүхдийн эрүүл мэнд
Нэгдсэн эмнэлгийн хэмжээнд 2016 оны эхний 7 сарын байдлаар 934 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 41 төрөлтөөр буурсан байна. Энэ он гараад 6 гэрийн төрөлт гарсан байна. 2500 г-аас доош жинтэй 45 хүүхэд төржээ. Нялхсын эндэгдлийн түвшин амьд төрсөн 1000 хүүхдэд өнгөрсөн оны мөн үед 11 тохиолдол11.2  байсан бол энэ онд  21 тохиолдол 22.3  болж 11.1функтээр өссөн байна.

Дэлгэрэнгүй...

2016.06 эргэн мэдээлэл

 

Эх хүүхдийн эрүүл мэнд

Нэгдсэн эмнэлгийн хэмжээнд 2016 оны эхний 6 сарын  байдлаар 797 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 33 төрөлтөөр буурсан байна.  Энэ он гараад 5 гэрийн  төрөлт  гарсан байна.  2500г-аас доош жинтэй 32 хүүхэд төржээ.  Нялхсын эндэгдлийн түвшин амьд төрсөн 1000 хүүхдэд өнгөрсөн оны мөн үед  10 тохиолдол 11.8 функт байсан бол энэ онд  19 тохиолдол 23.6  функт болж өссөн байна.

Дэлгэрэнгүй...

2016.05 эргэн мэдээлэл

Эх хүүхдийн эрүүл мэнд

Нэгдсэн эмнэлгийн хэмжээнд 2016 оны эхний 5 сарын  байдлаар 677 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 15 төрөлтөөр буурсан байна.  Энэ он гараад 4 гэрийн  төрөлт  гарсан байна.  2500г-аас доош жинтэй 28 хүүхэд төржээ.  Нялхсын эндэгдлийн түвшин амьд төрсөн 1000 хүүхдэд өнгөрсөн оны мөн үед  9 тохиолдол 12.8 функт байсан бол энэ онд  17 тохиолдол 24.8  функт болж өссөн байна.

Дэлгэрэнгүй...

2016 оны 4сарын эргэн мэдээлэл

Эх хүүхдийн эрүүл мэнд

Нэгдсэн эмнэлгийн хэмжээнд 2016 оны эхний 4 сарын байдлаар 522 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 36 төрөлтөөр буурсан байна. Энэ он гараад 3 гэрийн төрөлт гарсан байна. 2500г-аас доош жинтэй 23 хүүхэд төржээ. Нялхсын эндэгдлийн түвшин амьд төрсөн 1000 хүүхдэд өнгөрсөн оны мөн үед 7 тохиолдол 12.3 функт байсан бол энэ онд 14 тохиолдол 26.5 функт болж өссөн байна.

Амбулатори болон стационарын тусламж үйлчилгээний зарим үзүүлэлтүүд
2016 оны эхний 4 сарын байдлаар стационарт 3259 өвчтөн эмчлэгдэж нийт 21818 ор хоног ашигласан бөгөөд дундаж ор хоног-6.7. орны фонд ашиглалт -87.3. орны эргэлт -14 байна.
Амбулаториор 39314 үзлэг хийгдсэний 29.2% нь урьдчилан сэргийлэх үзлэг, 69.91%-ийг өвчний учир амбулаторт, 0,79%-ийг идэвхтэй хяналт 0.03% ийг гэрийн дуудлага эзэлж байна.

Нас баралт
Эхний 4 сард Нэгдсэн эмнэлэгт нас баралтын 18 тохиолдол бүртгэгдсэн ба хоног болоогүй нас баралт-7,задлан шинжилгээнд-20 тохиолдол орсноос,эмгэг судлалаар-17,амьгүйд-3 тохиолдол орсон байна.

Халдварт өвчин
2016 оны эхний 4 сарын байдлаар халдварт өвчний нийт 140 тохиолдол бүртгэгдсэн байна.Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад нийт халдварт өвчний дотроос,тэмбүү-21,трихомониоз-4,сүрьеэ-1,вирусны гепатит-5 тохиолдлоор буурсан,гоногокк-3 тохиолдлоор өссөн байна.Улаан бурхан-85 тохиолдол бүртгэгдсэн.

 4сарын эргэн мэдээлэл татах

2016.2 Сарын эргэн мэдээлэл

Эх хүүхдийн эрүүл мэнд
Нэгдсэн эмнэлгийн хэмжээнд 2016 оны эхний 2 сарын  байдлаар 276 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 28 төрөлтөөр нэмэгдсэн байна.  Энэ он гараад 3 гэрийн  төрөлт  гарсан байна.  2500г-аас доош жинтэй 15 хүүхэд төржээ.  Нялхсын эндэгдлийн түвшин амьд төрсөн 1000 хүүхдэд өнгөрсөн оны мөн үед  5 тохиолдол 19.9 функт байсан бол энэ онд  8 тохиолдол 28.6  функт болж өссөн байна.
Амбулатори болон стационарын тусламж үйлчилгээний зарим үзүүлэлтүүд
2016 оны эхний 2 сарын байдлаар  стационарт 1413 өвчтөн эмчлэгдэж нийт 9328 ор хоног ашигласан бөгөөд дундаж ор хоног-6.6. орны фонд ашиглалт -37.3. орны эргэлт -6 байна.
Амбулаториор 15505 үзлэг хийгдсэний 24.52% нь урьдчилан сэргийлэх үзлэг, 74.39%-ийг өвчний учир амбулаторт, 1.01%-ийг идэвхтэй хяналт 0.06% ийг гэрийн дуудлага эзэлж байна.

Дэлгэрэнгүй...

Хуудас 2 -с 1

 

ЗАЙН СУРГАЛТ

 

 

Зочилсон
60
Мэдээллүүд
282
Вэб холбоос
1
Нийтлэлийг үзсэн тоо
97317

Вэб холбоос

2016-11-07