Захиргааны тасаг

Анх 1964 оноос Захиргаа аж ахуйн тасаг нэртэйгээр захиргаа, автограж,санхүү,эмнэлгийн туслах ажилчидтай бие даасан үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. Одоо Захиргааны тасаг 41 хүний бүрэлдэхүүнтэй.

 


Чанарын алба

Санхүүгийн алба

Сувилахуйн алба

Статистикийн алба

Мэдээлэл технологийн алба гэсэн 5 албатай үйл ажиллагаа явуулж байна.


Байгууллагын эрхэм зорилго:
Үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй, чанартай,тасралтгүй , тэгш хүртээмжтэй эрүүл мэндийн шатлалын тусламж үйлчилгээг үзүүлэн, хүн амын эрүүл мэндийг сайжруулж , өвчлөл эндэглэлийг бууруулахад оршино. Гэсэн зорилтыг биелүүлэхийн төлөө удирдлага зохион байгуулалтын ажлаа чиглүүлэн идэвх санаачлагатай ажиллаж байна.

 

ЗАЙН СУРГАЛТ

 

 

Зочилсон
60
Мэдээллүүд
282
Вэб холбоос
1
Нийтлэлийг үзсэн тоо
97317

Вэб холбоос

2016-11-07