Мэдээлэл технологийн алба

 

Увс нэгдсэн эмнэлгийн мэдээлэл технологийн алба нь:

МТ,Зайн оношлогоо хариуцсан  ажилтан

МТ,сүлжээний аюулгүй байдал  хариуцсан  ажилтан

МТ, сервер өгөгдөл хариуцсан ажилтан

Тоног төхөөрөмжийн инженер

Тоног төхөөрөмжийн техникч

гэсэн  бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

Манай алба ЭМС-ын 2013.04.23 өдрийн №140 тоот тушаалын дагуу Нэгдсэн эмнэлгийн даргын 2015.06.10 өдрийн а/22 тоот тушаалаар МТА байгуулагдсан.

 

        МТА-ны үйл ажиллагааны

чиглэл

Компьютерийн аюулгүй байдал, хэвийн ажиллагаа

Компьютерийн дагалдах хэрэгсэл түүний хэвийн ажиллагаа

Нэгдсэн эмнэлгийг дотоод сүлжээ, сүлжээний төхөөрөмжийн аюулгүй байдал

Байгууллагын программ хангамж, үндсэн хэрэглээний программуудын хэвийн ажиллагаа /Hinfo-2.0 ,Hinfo-3.0, Acolous -2013,  /

Байгууллагын цахим хуудас болон дотоод гадаад мэдээллийн сайтын хэвийн ажиллагаа

Зайн оношлогоо, сургалт ЭМС-ын 76 тоот тушаалын дагуу

 Телемедициний үйлчилгээний хэвийн байдал

Байгууллагын олон нийтэд чиглэсэн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг цахим болон тв-ээр дамжуулах

Тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагаа аюулгүй байдал

А.Цэцэгбал

Статистикч их эмч

утас:99451188

Ц.Ганцэцэг

Статистикч бага эмч

 95457055

Г.Нүржин

Статистикч бага эмч

 88648850

Б.Заяа

Зайн оношлогоо хариуцсан

мэдээлэл технологич/албаны дарга/

 99274923

Б.Дамжид

Сүлжээ хариуцсан

мэдээлэл технологич

 99294353

Т.Төрболд

Сервер хариуцсан

мэдээлэл технологич

 95890227

Э.Ариунболд

Тоног төхөөрөмжийн инженер

 99969378

Ч.Түвшинжаргал

Тоног төхөөрөмжийн техникч

 99457978

С.Отгонтуяа

Цахим бүртгэгч

 98457711

М.Минжсүрэн

Цахим бүртгэгч

 89896269

Баянтөгс

Хөтөч сувилагч

 

 

 

 

 

ЗАЙН СУРГАЛТ

 

 

Зочилсон
60
Мэдээллүүд
282
Вэб холбоос
1
Нийтлэлийг үзсэн тоо
97300

Вэб холбоос

2016-11-07